Danh mục : Hóa Học

Upload vào lúc : 1 tháng trước

File gốc : Loi-giai-chi-tiet-de-minh-hoa-mon-Hoa-2023-hay-tailieupdf.com.pdf

Số lần xem : 78

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 3.95 Mb

Số trang : 46

Tải xuống (3.95 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Lời giải chi tiết đề minh họa môn Hóa học năm 2023 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Họ và tên học sinh:....
Số báo danh:...
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
P=31; S = 32; CI = 35,5; K = 39;Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br= 80; Ag = 108; Ba=
137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 1. Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây?
A. KCI.
B. NaCl.
C. NaCIO.
D. NaOH.
Câu 2. Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan được Al(OH)3?

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải