Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : de_va_dap_an_mon_toan_chuyen_binh_duong_2018_compressed.pdf

Số lần xem : 158

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.15 Mb

Số trang : 6

Tải xuống (0.15 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên môn Toán năm học 2018-2019 Sở GD ĐT Bình Dương và Đáp án trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Câu 4 (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O) bán kính R và điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Kẻ các tiếp tuyến
MA, MB tới đường tròn (O) (4, B là các tiếp điểm). Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C (C khác A
và C khác B). Gọi I, K lần lượt là trung điểm của MA, MC. Đường thẳng K4 cắt đường tròn
(O) tại điểm thứ hai là D.
a) Chứng minh rằng: KO ²– KM² = R².
b) Chứng minh rằng tứ giác BCDM là tứ giác nội tiếp.
c) Gọi E là giao điểm thứ hai của đường thẳng MD với đường tròn (O) và N là trung
điểm của KE. Đường thẳng KE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F. Chứng minh rằng bốn
điểm I, A, N, F cùng thuộc một đường tròn.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!