Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 11 tháng trước

File gốc : De_kiem_tra_HKII_nam_hoc_2017_-_2018_mon_GDCD_-_Lop_7_compressed.pdf

Số lần xem : 258

Số lượt tải xuống : 7

Kích thước : 0.02 Mb

Số trang : 3

Tải xuống (0.02 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: GDCD LỚP 7 Đề 4 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Câu 1: (1,5 điểm)
Thế nào là tín ngưỡng và tôn giáo?
Câu 2: (1,5 điểm)
Vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân?
Câu 3: (3,0 điểm)
Nêu bổn phận của trẻ em? Liên hệ việc thực hiện bổn phận đó của bản thân em.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải