Danh mục : Chưa phân loại

Upload vào lúc : 5 tháng trước

File gốc : De_kiem_tra_HK_II_nam_hoc_2014_-_2015_mon_GDCD_Truong_THPT_Chuyen_Le_Quy_Don_-_Lop_11_compressed.pdf

Số lần xem : 41

Số lượt tải xuống : 2

Kích thước : 2.28 Mb

Số trang : 3

Tải xuống (2.28 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề kiểm tra HKII môn GDCD năm học 2014-2015 Sở GDĐT Bình Định trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Câu 1: Trong các kiểu nhà nước thì nhà nước nào là nhà nước kiểu mới, khác về chất so với các nhà nước còn lại?
B. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
A. Nhà nước tư sản
Câu 2: Tập hợp các phương pháp, quy trình, kĩ năng, bí quyết, công cụ,
A. Khoa học
B. Chính sách khoa học và công nghệ
Câu 3: Lực lượng chính của quốc phòng là:
A. Quân đội nhân dân và công an nhân dân
C. Quân đội nhân dân và các hoạt động quân sự của toàn dân tộc
Câu 4: Đảng và Nhà nước ta coi chính sách dân số là:
C. Nhà nước phong kiến
D. Nhà nước chiến hữu nô lệ
phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm là:
C. Hoạt động khoa học và công nghệ D. Công nghệ
B. Quân đội, tự vệ và các hoạt động quân sự của toàn dân tộc
D. Công an nhân dân
A. Một yếu tố mang lại hiệu quả kinh tế to lớn trong chiến lược phát triển đất nước
B. Một bộ phận trong chiến lược phát triển đất nước
C. Một bộ phận trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước
D. Một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước
Câu 5: Công dân có quyền được bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động là một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?
A. Lĩnh vực chính trị
B. Lĩnh vực kinh tế
C. Lĩnh vực văn hóa
Câu 6: Đâu không phải là phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?
A. Chủ động tham gia vào các cuộc đấu tranh chung vì quyền con người
B. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
C. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
D. Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh
D. Lĩnh vực xã hội

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải