Danh mục : Lịch Sử

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : De-cuong-on-tap-Lich-su-11-HK2-nam-22-23-tailieupdf.com.pdf

Số lần xem : 338

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.44 Mb

Số trang : 8

Tải xuống (0.44 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Đề cương ôn tập Lịch sử 11 HKII năm học 2022-2023 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

A. TRẮC NGHIỆM
BÀI 17. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 1939-1945
I/ NHẬN BIẾT
Câu 1: Sau khi xóa bỏ hòa ước Vec-xai, Đức hướng tới mục tiêu:
A. chuẩn bị tiến đánh Liên Xô. B. chuẩn bị thôn tính vùng Xuy-đét
C. thành lập một nước “Đại Đức” ở Châu Âu. D. chuẩn bị gây chiến tranh chia lại thế giới
Câu 2: Liên Xô có chủ trương gì đối với chủ nghĩa phát xít?
A. Liên kết với các nước Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít.
B. Ủng hộ quan điểm của Mĩ thực hiện chính sách trung lập.
C. Kí hiệp ước với Đức đẩy chiến tranh về các nước tư bản.
D. Chuẩn bị về mọi mặt để một mình đánh chủ nghĩa phát xít.
Câu 3: Thái độ của các nưóc tư bản đối với Liên Xô:
A. Liên kết chặt chẽ. B. Hợp tác chặt chẽ .
C. Thù ghét. D. Thực hiện chính sách trung lập.
Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc với sự thắng lợi toàn của
A. Phe Hiệp ước B. Chủ nghĩa phát xít
C. Phe Đồng minh. C. Phe Liên minh
Câu 5: Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của
A. Phe Hiệp ước B. Chủ nghĩa phát xít
C. Phe Đồng minh. C. Phe Liên minh.
Câu 6: Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ khi
A. Nhật đánh chiếm Đông Bắc Trung Quốc. B. Nhật tấn công Mĩ ở Trân Châu cảng
C. Nhật vào Đông Dương. D. Nhật bành trướng khu vực Thái Bình Dương
Câu 7: Chiến tranh thế giới thứ hai chấm bằng sự kiện:
A. Chủ nghĩa phát xít Italia sụp đổ. B. Nước Đức kí văn bản đầu hàng
C. Nhật Bản kí văn bản đầu hàng. D. Liên Xô đánh bại quân Quan Đông của Nhật
Câu 8: Để thực hiện mục tiêu thành lập một nước Đại Đức ở Châu Âu, Đức đã đánh chiếm nước nào đầu tiên?
A. Tiệp Khắc. B. Áo. C. Ba Lan. D. Bỉ.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!