Danh mục : Pháp luật

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Công văn 6936-VPCP-KSTT.pdf

Số lần xem : 124

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.49 Mb

Số trang : 1

Tải xuống (0.49 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Công Văn 6936/VPCP-KSTT trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Số: 6936/VPCP-KSTT
V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ
Kính gửi: - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!