Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 5 tháng trước

File gốc : Chuyen-de-3-Thu-tu-trong-tap-hop-cac-so-tu-nhien-Toan-6-tailieupdf.com.pdf

Số lần xem : 76

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.53 Mb

Số trang : 11

Tải xuống (0.53 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Chuyên đề 3 : Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

1. Các số tự nhiên được biểu diễn trên một tia số. Mỗi số được biểu diễn bởi một điểm

2. Trong hai số tự nhiên khác nhau, luôn có một số nhỏ hơn số còn lại. Khi số nhỏ hơn số ta viết hoặc . Ta viết để chỉ hoặc và ngược lại để chỉ hoặc .
3. Nếu và thì
4. Mỗi số tự nhiên có một số liền sau và một số liền trước (trừ số 0 không có số liền trước). Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị. Chẳng hạn 5 và 6. Số 6 là số liền sau số 5, số 5 là số liền trước số 6.
5. Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!