Danh mục : Ngoại Ngữ

Upload vào lúc : 6 tháng trước

File gốc : chinh_phuc_12_thi_trong_tieng_anh_phan_2_compressed.pdf

Số lần xem : 51

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.18 Mb

Số trang : 4

Tải xuống (0.18 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Chinh phục 12 thì trong tiếng Anh phần 2 - Tiếng Anh lớp 10 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

7. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect):
Công thức dùng:
 Khẳng định: S + had + V3/ED + O
 Phủ định: S + had+ not + V3/ED + O
 Nghi vấn: Had +S + V3/ED + O ?
Dấu hiệu nhận biết:
Trong câu có các từ: After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….
Cách dùng:
Diễn tả một hành động đã xảy ra, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. (EX: I had gone to
school before Nhung came.)

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!