Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 1 năm trước

File gốc : Cấu hình Máy chủ Mail nâng cao (Windows 2003 Server) - Không rõ.pdf

Số lần xem : 112

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 0.25 Mb

Số trang : 8

Tải xuống (0.25 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Cấu hình Máy chủ Mail nâng cao  (Windows 2003 Server) trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Bài báo trình bày những tùy chọn cấu hình máy chủ Mail (mail server) nâng cao trong các HĐH họ Windows Server 2003. Các tùy chọn này bao gồm việc cấu hình nhiều máy chủ mail để sử dụng một nơi lưu giữ mail đơn hay một nơi lưu giữ mail từ xa, cấu hình e-mail bí danh và thay đổi thông điệp lời chào.
Giới thiệu
Trên một mail-server Windows Server 2003, bạn có thể cấu hình một số các tùy chọn nâng cao. Các tùy chọn này bao gồm việc cấu hình nhiều mail-server để sử dụng một nơi lưu giữ mail đơn hay một nơi lưu giữ mail từ xa, cấu hình e-mail bí danh (aliasing) và tùy biến thông báo lời chào (greeting message).

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải