Danh mục : Công nghệ thông tin

Upload vào lúc : 5 tháng trước

File gốc : cam-nang-chuyen-doi-so.pdf

Số lần xem : 114

Số lượt tải xuống : 3

Kích thước : 7.9 Mb

Số trang : 138

Tải xuống (7.9 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc Cẩm nang chuyển đổi số trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Cẩm nang là một cuốn sách ghi tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu về một vấn đề nào đó. Mỗi khi gặp phải một vấn đề khó, chưa rõ phương hưởng để giải quyết, chúng ta lại tìm về cẩm nang, để quay trở lại với những gì cơ bản nhất, để từ đó suy ngẫm, tìm ra cách giải quyết vấn đề và đi tiếp. Cuốn Cẩm nang chuyển đổi số này ra đời với mục đích như vậy.
Cuốn Cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở thực tiễn của những người đã trăn trở, đã trực tiếp tham gia hoạch định cơ chế, chính sách, chiến lược chuyển đổi số trong hai năm vừa qua, với sự chung tay, giúp sức, kế thừa tri thức của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nhân Việt Nam. Tuy thế, nội dung cuốn Cẩm nang này còn xa mới đạt được mục tiêu đặt ra. Bởi lẽ, chuyển đổi số là một vấn đề hết sức mới mẻ, chưa có tiền lệ. Một số nội dung trong cuốn Cẩm nang này đã được thực tế kiểm nghiệm, còn một số thì chưa.
Cẩm nang đưa ra câu hỏi và câu trả lời. Câu trả lời được trình bày gốm trước tiên là nội dung giải thích ngắn gọn nhất, sau đó là một số câu hỏi và câu trả lời mang tính giải thích sâu hơn, dành cho những ai muốn quan tâm sâu hơn, và cuối cùng là một số ví dụ minh họa, dành cho những ai muốn liên hệ thực tế. Chắc chắn, Cẩm nang không thể trả lời hết mọi câu hỏi. Với mỗi câu hỏi đặt ra, Cầm nang cũng không thể trả lời thầu đảo mọi khía cạnh. Cầm nang chỉ đưa gợi ý định hướng chung ban đầu, đưa ra một góc nhìn, còn sau đó mỗi người phải tự suy ngẫm, chiêm nghiệm, nhìn những góc nhìn khác và rút ra tri thức riêng cho bản thân mình.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải