Danh mục : Hóa Học

Upload vào lúc : 9 tháng trước

File gốc : 180_cau_trac_nghiem_Andehit_-_Axit_Cacboxylic_-_co_dap_an_compressed.pdf

Số lần xem : 255

Số lượt tải xuống : 7

Kích thước : 0.32 Mb

Số trang : 27

Tải xuống (0.32 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc 180 Câu trắc nghiệm Andehit_Axit Cacboxylic trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

CHUYÊN ĐỀ 6: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC
Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là:

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải