Danh mục : Hóa Học

Upload vào lúc : 5 tháng trước

File gốc : 140-cau-Trac-nghiem-on-thi-HK2-Hoa-12-tailieupdf.com.pdf

Số lần xem : 73

Số lượt tải xuống : 0

Kích thước : 0.49 Mb

Số trang : 6

Tải xuống (0.49 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc 140 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi HKII môn Hóa học 12 năm học 2022-2023 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Câu 1: Nguyên tắc điều chế kim loại là
A. khử ion kim loại thành nguyên tử. B. oxi hóa ion kim loại thành nguyên tử.
C. khử nguyên tử kim loại thành ion. D. oxi hóa nguyên tử kim loại thành ion.
Câu 2: Kim loại nào sau đây có được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?A. Al. B. Mg.C. Cu.D. K.
Câu 3: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?A. Al. B. Mg.C. Fe. D. K.
Câu 4: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây? A. Na. B. Ag. C. Ca. D. Fe.
Câu 5: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được A. Cl2. B. NaOH. C. Na. D. HCl.
Câu 6: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?A. Al.B. Ca.C. Na. D. Fe.
Câu 7: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Na. B. Cu. C. Ag. D. Fe.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải

Chưa có ai tải tài liệu này!