Danh mục : Toán học

Upload vào lúc : 8 tháng trước

File gốc : bo-de-on-tap-kiem-tra-chat-luong-giua-hoc-ky-1-toan-9.pdf

Số lần xem : 73

Số lượt tải xuống : 1

Kích thước : 0.45 Mb

Số trang : 10

Tải xuống (0.45 Mb)

Xem trên điện thoại
Đọc 10 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 9 trên điện thoại

Tags

Giới thiệu về tài liệu

Nhằm cung cấp nguồn đề tham khảo chất lượng để các em học sinh lớp 9 ôn tập, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tập trung khảo sát chất lượng Toán 9 giai đoạn giữa học kỳ 1, THCS giới thiệu đến các em 10 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 9 do thầy Lương Tuấn Đức biên soạn, đề thi bám sát cấu trúc đề KSCL Toán 9 những năm trước của sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình: đề được biên soạn theo dạng đề tự luận với 05 bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn tài liệu 10 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 9:
+ Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d: y = 2x + m – 5.
1. Tính diện tích tam giác tạo bởi đường thẳng d với hai trục tọa độ khi m = 4.
2. Tìm giá trị m để đường thẳng d song song với đường thẳng y = (m^2 + 1)x – 4.
3. Tìm giá trị m để đường thẳng d đồng quy với hai đường thẳng y = 4x – 3, y = 3x + 4.
[ads]
+ Trong hệ tọa độ Oxy cho ba điểm A(0;6), B(8;0), C(4;3); O là gốc tọa độ.
1. Viết phương trình đường thẳng AB và tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB.
2. Chứng minh đường thẳng OC chia tam giác OAB thành hai phần có diện tích bằng nhau.
3. Tìm tọa độ điểm D thuộc trục hoành sao cho S_AOC = 5S_AOD.
+ Cho biểu thức M = (√a/(√a – 1) – 1/(a – √a)) : (1/(√a + 1) + 2/(a – 1)).
1. Rút gọn biểu thức M.
2. Tính giá trị của M khi a = 3 – 2√2.
3. Tìm a sao cho M nhận giá trị âm.

Tài liệu liên quan

Tải ứng dụng Tài Liệu PDF
giúp trải nghiệm tốt hơn

Lịch sử tải